Van Amsterdamse Bodem

Branding & Art direction

Van Amsterdamse Bodem is het platform voor stadslandbouw en voedsel in Amsterdam waarbij de Amsterdammer terecht kan met voedselvragen, kennismaken met voedselinitiatieven en worden zij op de hoogte gehouden van voedsel events in de metropoolregio Amsterdam.

Fotografie | Jordi Huisman

vanamsterdamsebodem.nl